Engagera dig i kåren

Alla kan engagera sig om man vill. Det kan vara allt från att bli ledare till att hjälpa till att skjutsa vid hajker.

Kontakta kårordföranden eller en avdelningsledare så får du mer information.