Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga.

Kåren har en vald styrelse som, tillsammans med kårens ledare, träffas ungefär varannan månad. På mötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen samt följer upp kårens ekonomi. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande av medlemsregistreraren. En stugfogde sköter om vår stuga och mindre reparationer. En gång om året träffas hela kåren en dag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.